Nazwa OPP: "NIE TYLKO MYŚL"
Nr KRS: 0000309519
te dane pojawiły się w tym roku w ponad 500-set pitach!
Dzięki Państwa deklaracjom otrzymaliśmy od Urzędów Skarbowych kwotę

49521,98 zł
tytułem 1% podatku za rok 2015.
Serdecznie dziękujemy Państwu za okazane zaufanie 
i prosimy pamiętać o nas przy
wypełnianiu deklaracji za 2016 rok !!!
Dzięki 1% za rok 2015 wpłaconemu przez Państwa  
w 2016 roku na naszych zimowiskach i koloniach przebywało : 
- 45 dzieci z Domów Dziecka
- 18 dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka
- 12 dzieci z "Niebieskiej Linii"
-  3 dzieci specjalnej troski
- 19 dzieci z trudnościami adaptacyjnymi
- 15 dzieci z Rodzin o trudnej sytuacji finansowej
ponadto wsparliśmy finansowo
ZGODNIE Z PAŃSTWA DECYZJOM W PIT-ach:
- schronisko dla bezdomnych zwierząt
- rejs mazurski dla dzieci z Domu Dziecka
- kolonie zuchowe i obozy harcerskie
- działania proekologiczne wolontariuszy
- imprezy kulturalne dla dzieci
- imprezy sportowe i turystyczne dla dzieci
- pomoc dzieciom chorym (leki,operacje)


powrót