Jako organizacja pozarządowa staramy się aktywnie działać na wielu płaszczyznach. Podejmujemy współpracę z różnymi placówkami i organizujemy wiele akcji okolicznościowych, których celem jest pomoc osobom potrzebującym oraz pokrzywdzonym przez los. Większość naszych działań skierowana jest do dzieci, którym życie odebrało szansę na rozwój w normalnych warunkach wśród rodziny i najbliższych.
Aktywność Fundacji "Nie Tylko Myśl" można podzielić na cztery filary:


1) Działalność społeczna
2) Rekreacja                                
3) Ekologia
4) Edukacja

Szeroka działalność Fundacji daje duże możliwości wolontariuszom, którzy spośród powyższych filarów mają szansę wybrać taką formę działalności, która najbardziej im odpowiada.


DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Filar ten obejmuje szeroko pojętą działalność , opartą na różnego rodzaju akcjach, imprezach i działaniach społecznie pożytecznych, których głównym celem jest pomoc osobom potrzebującym. Pomoc może mieć charakter pośredni (np. różnego rodzaju zbiórki) lub bezpośredni (praca z dziećmi, osobami niepełnosprawnymi, itp).  

REKREACJA

To wszelkiego rodzaju wyjazdy organizowane przez Fundację. Do wyjazdów zaliczają się głównie te skierowane do dzieci, wchodzące w skład akcji letnich (kolonie, obozy) oraz akcji zimowych (zimowiska: sylwestrowe, narciarskie). Większość wyjazdów ma charakter integracyjny, tzn. przeznaczony jest dla dzieci z różnych środowisk (cywili, harcerzy, dzieci z domów dziecka). 
Rekreacja to także wyjazdy służbowe  wolontariuszy oraz wycieczki organizowane dla osób spoza FundacjiEKOLOGIA


Ekologia dotyczy wszelkich działań promujących dbałość o środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo. Nasze działania skierowane są do szerokiego grona odbiorców i mają na  celu propagowanie ekologicznego trybu życia. Szczególne miejsce w naszej dziełalności zajmuje zbiórka surowców wtórnych ( makulatura, złom, elektośmieci, baterie, tonery od drukarek  itp), dzięki której uzyskujemy fundusze na pokrywanie kosztu wyjazdu dzieci z Domów Dziecka na organizowane przez nas kolonie, obozy i zimowiska.


EDUKACJA


Filar ten obejmuje działalność edukacyjną skierowaną  do szerokiego grona odbiorców. Szkolenia i kursy organizowane przez naszą Fundację dają uprawnienia m.in. do pracy w roli wychowawcy kolonijnego, kierownika placówek kolonijnych czy Ratownika WOPRu. Są to także wszelkiego rodzaju warsztaty i szkolenia dla wolontariuszy, które pozwalają im się rozwijać i zdobywać nowe umiejętności, a co za tym idzie, bardziej świadomie działać na przestrzeni pozostałych filarów.

 Szczegółowo cele i działalność Fundacji znajdują się w statucie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


powrót