Szeroki profil działalności Fundacji sprawia, że każdy może nam pomóc.
Oto kilka sposobów:
- można zostać naszym wolontariuszem;
- można przekazać na rzecz fundacji darowiznę lub zostać sponsorem;
- można współtworzyć inne, wybrane przedsięwzięcie lub cel społeczny.


 

WOLONTARIAT

Poszukujemy osób o wielkim sercu, które gotowe są poświęcić swój cenny czas angażując się w działalność wolontarystyczną Fundacji. Wolontariusz to osoba, która podejmując się określonych zadań na rzecz danej organizacji/instytucji/osoby indywidualnej, nie pobiera za to wynagrodzenia, pracując tym samym wyłącznie dla własnej satysfakcji oraz wyższej idei, jaką stanowi pomoc innym, potrzebującym ludziom. Formą wynagrdzenia dla takiej soby jest uśmiech podopiecznych lub po prostu szczere dziękuję. Jeśli chcesz dołączyć do grona naszych wolontariuszy i zacząć działać, wybierz sobie zadanie przy którym chciałbyś się udzielić, a następnie skontaktuj się z nami lub po prostu odwiedź naszą siedzibę.
Patrycja Jonczyk - tel. 500 285 562 
(Łódź)

 Marta Kopeć - tel. 696 028 080
(Warszawa)
 
DO DARCZYŃCÓW

Zgodnie ze Statutem, majątek Fundacji może pochodzić także
z darowizn.
Jeśli chcielibyście Państwo pomóc, ale nie wiecie w jaki sposób i komu pomoc ta jest najbardziej potrzebna, proponujemy wybór jednego z prowadzonych przez Fundację zadań, bądź też przekazania darowizny bez sprecyzowania konkretnego celu. Wówczas, przelane na konto środki zostaną wykorzystane na działania Fundacji, które w danej chwili najbardziej  tego wsparcia potrzebują. W związku z tym, nasze działania mogą wesprzeć zarówno osoby prywatne, jak i firmy . Każda forma wsparcia pomoże nam lepiej i efektywniej realizować cele oraz założenia Fundacji, jak również rozszerzać ich zakres. Darowizna czy też sponsoring dają Państwu możliwość prostego włączenia się w pomoc . Darowiznę na rzecz Fundacji można uczynić zarówno w formie rzeczowej (materialnej), jak i wpłaty pieniężnej na rachunek bankowy Fundacji.
 

Dowolnych wpłat na konto Fundacji można dokonać wpisując w tytule płatności:
  
Darowizna dla Fundacji "NIE TYLKO MYŚL".
 
Konto: 57 1500 2022 1220 2002 3721 0000
 
Fundacja "NIE TYLKO MYŚL"
ul. J. Conrada 6, 01-922 Warszawa


 
Dla Fundacji liczy się każda złotówka, zgodnie z przysłowiem „ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka". Pieniądze przeznaczane są na bieżące potrzeby Fundacji, chyba że Darczyńca zastrzeże,
iż darowizna ma być przekazana na konkretny cel.
Istnieje także możliwość przekazywania wpłat drogą 1% podatku (info. w zakładce "1% za 2012r.").
W przypadku jakichkolwiek
pytań lub uwag dotyczących wpłat prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 518 580 600 Zygmunt Milewski lub
e-mail:
fundacja@nietylkomysl.pl. Jednocześnie informujemy,
iż osoby fizyczne mogą odliczyć wartość darowizny od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania, która nie przekracza 6% dochodu (w przypadku firm - 10%). Szczegóły na ten temat można uzyskać w najbliższym Urzędzie Skarbowym.

 
Wszystkim obecnym i przyszłym darczyńcom serdecznie dziękujemy za datki.  

 _______________________________________________________________________________
 

AKCJE SPOŁECZNE
Czasami chcemy zrobić coś dobrego i pożytecznego, przychodzą nam do głowy różne pomysły, które chcielibyśmy wprowadzić
w życie, lecz zupełnie nie wiemy jak. Mając poczucie, że i tak nic nie zdziałamy, że sami nie damy sobie z tym rady,  wycofujemy się nie próbując nawet urzeczywistnienić swych pomysłów.
A tak przeciez nie musi być.
We współpracy z Fundacją mają Państwo możliwość realizowania  tych pomysłów i wybranych przedsięwzięć, których cel  będzie społecznie użyteczny (nawet, jeśli będzie to działalność jednorazowa). Aby tego dokonać należy skontaktować się
z opiekunami wolontariuszy przypisanymi do danego miasta, a oni na pewno  Państwu pomogą  i poprowadzą właściwą drogą:)


powrót