Skład Zarządu Fundacji:

Prezes Zarządu Fundacji
Ryszard Woźnica
tel. 602 246 704


Członkini Zarządu Fundacji
Koordynatorka Oddziału Łódzkiego
Basima Al-Qadi
tel. 793 042 204Członkini Zarządu Fundacji
Koordynatorka Oddziału Warszawskiego
Nina Brzezińska-Siek
tel. 690 698 227Pełnomocnik Zarządu
d/s szkoleń i warsztatów

Ryszard Woźnica
tel. 602-246-704
ryswoz@poczta.fm


Pełnomocnik Zarządu 
d/s wolontariatu

Dorota Chelewska
tel. 514-826-136

Pełnomocnik Zarządu 
d/s imprez dziecięcych

Kamila Jakubowska
tel. 661-458-777

Pełnomocnik Zarządu 
d/s imprez kulturalnych

Jacek Melnicki
tel. 537-696-241


Skład Rady Fundacji :

Przewodnicząca Rady Fundacji
Barbara Czopowicz

Członkini Rady Fundacji
Jolanta Horynek-Bubel

Członkini Rady Fundacji
 Marta Kopeć

powrót