Niniejszym przedstawiamy do wiadomości publicznej sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowe. Dokumenty te zostały zeskanowane i umieszczone na naszej stronie internetowej jak również na stronach internetowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Oryginały tych dokumentów są do wglądu w siedzibie Fundacji.
Ryszard Woźnica
Prezes Zarządu Fundacji "NIE TYLKO MYŚL"
__________________________________

Uchwała Rady Fundacji zatwierdzająca sprawozdania
Sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2017
Sprawozdanie finansowe za rok 2017

__________________________________

Uchwała Rady Fundacji zatwierdzająca sprawozdania
Sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2016
Sprawozdanie finansowe za rok 2016

__________________________________

Uchwała Rady Fundacji zatwierdzająca sprawozdania
Sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2015
Sprawozdanie finansowe za rok 2015

__________________________________

Uchwała Rady Fundacji zatwierdzająca sprawozdania

Sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2014
Sprawozdanie finansowe za rok 2014
__________________________________

Uchwała Rady Fundacji zatwierdzająca sprawozdania
Sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2013
Sprawozdanie finansowe za rok 2013
__________________________________________________

Uchwała Rady Fundacji zatwierdzająca sprawozdania

Sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2012
Sprawozdanie finansowe za rok 2012
___________________________________

Uchwała Rady Fundacji zatwierdzająca sprawozdania
.
Sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2011.
Sprawozdanie finansowe za rok 2011. 
___________________________________

Uchwała Rady Fundacji zatwierdzająca sprawozdania
.
Sprawozdanie z działalności w roku 2010.
Sprawozdanie finansowe za rok 2010.
__________________________________

Uchwała Rady Fundacji zatwierdzająca sprawozdania
.
Sprawozdanie z działalności w roku 2009.
Sprawozdanie finansowe za rok 2009.
_____________________________________________


powrót