Poniżej przedstawiamy kilka pomysłów na to, jak można nam pomóc poprzez udział w różnych akcjach związanych z działalnością Fundacji.
 
 

1)  Zbiórka pieniędzy na wyjazdy dzieci z Domów Dziecka w formie :
 
 
- aukcji tanich książek w szkołach, na zebraniach Rodziców
  i na festynach;
 
- sprzedaży bajgli w szkołach , na zebraniach Rodziców i na
  festynach;
 
- zbiórki makulatury, puszek ALU, zużytych baterii w
  szkołach, zakładach pracy, biurach, sklepach -> do
  pojemników z logiem naszej Fundacji (będziemy je
  sukcesywnie odbierać);
 
- sprzedaży kartek okolicznościowych w hipermarketach
(i nie tylko);
 
- sprzedaży toreb ekologicznych naszej Fundacji  /5,-/ w
  marketach, szkołach, zakładach pracy itp. a także
  podczas festynów i imprez masowych;
 
- loterii fantowych przed świętami i Dniem Dziecka;
 
- organizowania dyskotek we własnych szkołach (opłata za
  wstęp na wyjazd wakacyjny dzieci z Domów Dziecka);
 
- organizowania turniejów sportowych z wpisowym na
  szczytny cel;

- organizowanie koncertów charytatywnych;

- inne;
 
 
2)  Zbiórka rzeczy dla dzieci z Domów Dziecka, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz osób potrzebujących:
 
- ubrań;
 
- artykułów i pomocy szkolnych;
 
- środków higienicznych;
 
- słodyczy i drobnych upominków na prezenty urodzinowe,
  imieninowe i do paczek świątecznych;
 
 - inne;
 
3)  Praca z dziećmi w formie:
 
 
- przeprowadzania zajęc dla dzieci leżących w szpitalu w ramach
  akcji "Wolontariusze dzieciom w szpitalu";
 
- organizowania zajęć pozalekcyjnych na świetlicy szkolnej
  w ramach programu "Mam pasję";


- odrabiania lekcji z dziećmi z Domu Dziecka dla dzieci chorych
w Łodzi;

- organizowania czasu wolnego dzieciom z Domu Dziecka;
 
- pomoc w Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych;

- inne;
 

Uwaga !
W ramach działań Fundacja zajmuje się też :
- opieką nad zwierzętami
- działaniami ekologicznymi
i wieloma innymi kierunkami 
patrz ----> Róźa Wiatrów


  • Jeśli chcesz działać jako nasz wolontariusz to

NIE TYLKO MYŚL

o potrzebujących pomocy

ale

ZRÓB COŚ DLA NICH ! 

powrót